Time in Nanjing now

00

:

00

:

00

Greenwich Mean Time: 8:00:00

Current time in cities of Nanjing

Time in other cities:

Handan Fushun Ordos Lanzhou Shijiazhuang